Saen Saddles

Surprising Cycling Tours


Algemene voorwaarden van Saen Saddles

General terms and conditions for cycling tours of Saen Saddles

1.  Ik erken dat de tour waar ik aan deelneem risico’s kunnen inhouden, inclusief risico die voortvloeien uit de condities van de wegen, het risico van vallen, botsing met andere fietsers, voetgangers, motorvoertuigen en stilstaande objecten.

 I acknowledge that the tour I am participating in may involves risks, including risks associated with the conditions of the roads, the risk of falling, collision with other bicyclists, pedestrians, motor vehicles or stationary objects.

2.   Mijn deelname is vrijwillig en gebeurt op eigen risico. Ik verklaar dat ik voldoende in staat ben om een fiets te rijden en dat fietsen enige lichamelijke inspanning met zich brengt.

My participation is voluntary and done at my own risk. I attest that I am sufficiently a experienced cyclist and I recognize that bicycling can be physically demanding.

3.   Voortvloeiend uit mijn deelname verklaar ik dat ik, voor mijzelf, mijn erfgenamen, gemachtigden of andere aangewezen personen de organisatie vrijwaar van alle claims als gevolg van schade, dood, persoonlijke verwonding of verlies van persoonlijke eigendommen die het gevolg zouden kunnen zijn van deelname aan een tour. 

In consideration of my participation I, for myself, my heirs, executors and assigns waive and release any and all claims for damages, death, personal injury or loss of property which I may occur as a result of my participation.

4.   De relatie tussen mij als deelnemer en Saen Saddles, of een vertegenwoordiger van Saen Saddles wordt beheerst door het Nederlandse recht en mogelijke disputen worden voorgelegd aan de rechtbank in Haarlem, Nederland. 

The relationship between myself and Saen Saddles, or any representative of Saen Saddles is governed by Dutch law, and the parties submit all their disputes arising out of or in connection with this relationship to the exclusive jurisdiction of the Courts of Haarlem in the Netherlands.

        

 

Opbellen
E-mail
Info